AnketaIenākt
AnketaIenākt

Izmantojiet Atbilst platformas klientu izpētei piedāvātās iespējas

Sankciju modulis
NILLTPFN modulis

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu Sankciju likumā noteiktas prasības. Platformas lietotāju iespējas un priekšrocības:

 • Vienkaršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem*
 • LR reģistrēto personu pārbaude VID datu bāzēs un datu par saistītām personām ielāde no Uzņēmumu Reģistra turpmākai pārbaudei pret sankciju sarakstiem
 • Regulārās (ikdienas) personu pārbaudes pret sankciju sarakstiem
 • Ērta sankciju sarakstu sakritību apstrāde, datu apkopošana un glabāšana
 • Informēšana par sakritībām ar sankciju sarakstu
 • Personu pārbaude starptautiskajā datu bāzē Dow Jones Risk & Compliance, kas piedāvā vairāk kā 300 sankciju sarakstus, kā arī politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistīto personu sarakstus
 • Iespēja piesaistīt Atbilst speciālistus darījumu pārbaudēm un saņemt konsultācijas ar 10% atlaidi
 • API pieslēguma iespējas

Atbilst platforma ir ērts rīks, lai izpildītu NILLTPFN likumā noteiktos pienākumus un veikt izpēti vienuviet.

Platformas lietotāju iespējas un priekšrocības:

 • Digitālās Klienta izpētes anketas, kas atbilst platformas lietotāja nozares specifikai
 • Attālinātā klienta pārstāvja identifikācija
 • Vienkaršota personu pārbaude pret sankciju sarakstiem*
 • LR reģistrēto personu pārbaude VID datu bāzēs un datu par saistītām personām ielāde no Uzņēmumu reģistra pārbaudei pret sankciju sarakstiem
 • Regulārā klienta anketā iekļauto personu datu pārbaude pret sankciju sarakstiem
 • Ērta sankciju sarakstu sakritību apstrāde, datu apkopošana un glabāšana
 • NILLTPF riska novērtēšanas palīgs, kas nosaka klientam rekomendējamo riska līmeni
 • Personu pārbaude paplašinātajos starptautiskajos sankciju un politiski nozīmīgo personu sarakstos sadarbībā ar Dow Jones Risk & Compliance
 • Iespēja piesaistīt Atbilst speciālistus dažādos klienta izpētes posmos ar 10% atlaidi
*pārbaude pret LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstiem
Bezmaksas izmēģinājuma periods - 1 mēnesis

Kāpēc mēs?

Mūsu NILLTPFN un sankciju speciālisti un sadarbības partneri ir gatavi palīdzēt jums izstrādāt, pilnveidot iekšējās kontroles sistēmu (IKS) un sniegt atbalstu tai paredzēto funkciju īstenošanai, lai nodrošinātu uz riskiem balstītās pieejas piemērošanu jūsu uzņēmuma darbībā.

Atbilst komanda:

 • Sniedz kvalitatīvu un dažādas sarežģītības līmeņa atbalstu NILLTPFN un sankciju jomā
 • Piedāvā tehnoloģisko risinājumu ar bezmaksas izmēģinājuma periodu jūsu klientu izpētes un pārbaudes pret sankciju sarakstiem automatizācijai
 • Pielāgo savus pakalpojumus tieši Jūsu nozares prasībām
 • Dalās ar savām uzkrātajām profesionālajām zināšanām, prasmēm un pieredzi

Anketas demo

Cenrādis Atbilst platformas pakalpojumiem

Funkcijas
Sankciju pārbaudes modulis
NILLTPFN un sankciju pārbaudes modulis
Platformas lietotāja kabinets
Klientu anketas un pārbaudes rezultāti glabājas platformas lietotāja kabinetā
Neierobežots pārbaudāmo personu skaits
Vienreizējās pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)
Pārbaudes VID datu bāzēs
Uzņēmumu reģistra datu pārbaude.
Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem.
Regulāras (ikdienas) pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos
Sakritības ar sankciju sarakstu gadījumā platformas lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par sakritību
Sakritību apstrāde un pārbaužu vēsture
Personu pārbaude sankciju sarakstos, izmantojot API pieslēgumu
Lietotāja veiktās sakrtitību apstrādes rezultāti glabājas lietotāja kabinetā
Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai
NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs
Pārbaudes VID datu bāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana
Individuālo anketu un pārbaudes protokolu izstrāde. Klientu anketas ir iespējams modificēt, vairāk pielāgojot tās platformas lietotāja darbības veida specifikai
15 EUR/mēn.
Cena norādīta bez PVN
Izmēģināt
30 EUR/mēn.
Cena norādīta bez PVN
Izmēģināt
Papildus iespējas
Pārbaudes Dow Jones* datu bāzē (paplašināts citu valsts sankciju saraksts un politiski nozīmīgu personu saraksts)
50 EUR par 40 pārbaudēm
Cena norādīta bez PVN
*Viens no pasaulē labākajiem integrētu tehnoloģiju risinājumu, kompleksu pārbaudes pakalpojumu un riska datu nodrošinājumu pakalpojumu sniedzējiem. Dow Jones produkti ļauj veiksmīgi pārvaldīt NILLTPF, sankciju un reputācijas riskus. Vairāk informācijas: https://www.dowjones.com/
Sankciju pārbaudes modulis
Platformas lietotāja kabinets
Klientu anketas un pārbaudes rezultāti glabājas platformas lietotāja kabinetā
Neierobežots pārbaudāmo personu skaits
Vienreizējās pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos pa vienai personai vai saraksta veidā (csv fails)
Pārbaudes VID datu bāzēs
Uzņēmumu reģistra datu pārbaude.
Datu par LR reģistrēto juridisko personu amatpersonām, dalībniekiem, PLG lejupielāde no UR un pārbaude pret sankciju sarakstiem.
Regulāras (ikdienas) pārbaudes LV, ES, ANO, OFAC, UK sankciju sarakstos
Sakritības ar sankciju sarakstu gadījumā platformas lietotājam uz e-pastu tiek nosūtīts paziņojums par sakritību
Sakritību apstrāde un pārbaužu vēsture
Personu pārbaude sankciju sarakstos, izmantojot API pieslēgumu
Lietotāja veiktās sakrtitību apstrādes rezultāti glabājas lietotāja kabinetā
15 EUR/mēn.
Cena norādīta bez PVN
NILLTPFN un sankciju pārbaudes modulis
Visas sankciju moduļa funkcijas
Elektroniskā klientu/partneru anketēšana un palīgs klienta/partnera identifikācijai
NILLTPF klienta/partnera riska novērtējuma palīgs
Pārbaudes VID datu bāzēs, sankciju sarakstos, nederīgo dokumentu reģistrā (tikai LV rezidentiem), valsts un NILLTPF riska noteikšana
Individuālo anketu un pārbaudes protokolu izstrāde. Klientu anketas ir iespējams modificēt, vairāk pielāgojot tās platformas lietotāja darbības veida specifikai
30 EUR/mēn.
Cena norādīta bez PVN
Papildus iespējas
Pārbaudes Dow Jones* datu bāzē (paplašināts citu valsts sankciju saraksts un politiski nozīmīgu personu saraksts)
50 EUR par 40 pārbaudēm
Cena norādīta bez PVN
Izmēģināt!
footer forma
cross